architektonicky ateliér

Prístavba Vrútky

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. L.Vlasáková
miesto stavby: Vrútky
špecifikácia: celková úžitková plocha 42 m2
realizácia: 2012
fotografie: Ing.arch. P.Kručay
Návrh interiéru prístavby bol značne ovplyvnený funkčnými požiadavkami daných priestorov, v ktorých sa prelína spoločenská časť so športovou. V priamej náväznosti na mini telocvičňu dostáva obývací priestor nový rozmer a vyvýšené pódium sa stáva zároveň skutočnou tribúnou, sledujúcou živé zápasy v telocvični spoza presklenej steny.