architektonicky ateliér

Fit Camp Drieňová

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. M.Lepej; Ing.arch. F.Krump; 
miesto stavby: Bratislava - Ružinov
špecifikácia: celková úžitková plocha 1030 m2

Cieľom projektu je zmeniť dožívajúci areál na vyhľadávané miesto aktívneho trávenia voľného času pre čo najširšiu klientelu s prijateľnou finančnou dostupnosťou. Miesto, kde stretnete matky s deťmi, špičkových športovcov, cool mladých ľudí, vyladené slečny, ale aj páry idúce na trendy večeru.

Zámerom je vybudovať centrum, ktoré vytvorí podmienky pre štandardné cvičenie v posilňovniach aké poznáme dnes, ale zároveň ponúkne spojenie s vonkajším prostredím a kombináciu rôznych športových disciplín, čím by sa stalo skutočným multifunkčným športoviskom pre rekreačných i vrcholových športovcov.

Navrhujeme otvoriť areál pridaním ďalších peších vstupov, ľahký prístup peši i na bicykli, či možnosť areálom len prejsť, sledovať športovcov. V priestoroch súčasnej asfaltovej plochy navrhujeme EKO parking. Zachováva existujúcu izolačnú zeleň a jeho rozšírenie je na kapacitu 67+2PM je realizované pomocou stánia na spevnených trávnikoch. Vedľajšia os spája detské ihrisko na jednej strane a kurty/tenisovú halu na strane druhej s centrálnym priestorom - plážou. V náväznosti na tenisové kurty bude umiestnený deck bar. malý kontajnerový objekt s deckom ponúka k nápoju výborný výhľad na ihriská, sklad a hygienu v komfortnej vzdialenosti. Projekt zahŕňa rekonštrukciu hlavnej budovy a zveľadenie areálu, zakrytie tenisových kurtov a taktiež zvýšenie ich kapacity.