architektonicky ateliér

Urban Gun

autori projektu: Ing.arch .A.Klimková; Ing.arch. M.Bosík; Ing.arch. K.Nadaská
miesto stavby: Bratislava – Ružinov
špecifikácia: architektonická súťaž

THE URBAN GUN mieri na vnútorný rozpor medzi predmetom a poslaním súťaže: Navrhovaný objekt sa nachádza v relatívne homogénnej štruktúre panelovej výstavby z polovice 70-tych rokov, s výškovým rámcom blokovej zástavby od 4.np do 8.np, u bodových domov 12., max. 14.np. Pridanú hodnotu a výnimočnosť riešeného územia podčiarkuje areál Štrkoveckého jazera, ktorý je obľúbeným a veľmi frekventovaným miestom oddychu a rekreácie (nielen) obyvateľov Ružinova.

Návrh je hľadaním najvhodnejšieho urbanisticko-architektonického riešenia na zvýšenie kvality mestského prostredia, s ohľadom na súčasných obyvateľov. Návrh zabezpečuje dostatočný rozptyl zväčšením pobytovej plochy pre šport, rekreáciu a voľný čas, rozšírenie dotykovej plochy s vodnou hladinou, s nábrežím, ponúka kvalitnú areálovú vybavenosť v parteri, doplnenú o malé dočasné miniobjekty „rozsypané“ po nábreží jazera, pričom aplikuje krajinársky prístup k tvorbe tohto územia, bezbariérovosť a otvorenosť.