architektonicky ateliér

Gourment Place

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. R.Sekula
miesto stavby: Bratislava - Trnávka
špecifikácia: celková úžitková plocha 7700 m2

Nákupné centrum sa rozprestiera v relaxačno-oddychovej zóne na brehu Zlatých pieskov v bratislavskej časti Trnávka vo veľmi atraktívnom rekreačnom prostredí. Architektonickým zámerom bolo najmä rešpektovať okolité prírodné danosti a zároveň vyzdvihnúť komplex zaujímavým pôdorysným a dispozičným riešením.

Architektonická koncepcia navrhovaného objektu stavia na jednoduchých hmotovo-priestorových princípoch. Navrhovaný objekt má ambíciu vytvoriť kultivované, dispozične prehľadné a príjemné prostredie pre budúcich návštevníkov, ako aj prevádzkovateľov Gourmet Palace. Hmotovo-priestorové riešenie vychádza z jednoduchej lineárnej hmoty s dvomi zalomeniami, ktoré určujú hlavné priestorové a prevádzkové osi a tým vytvárajú bohatosť architektúry interiéru ako aj exteriéru na vytváranie  priestorových detailov spájania a prelínania jednotlivých hmôt. Fasády objektu sú vytvorené kombináciou sklených plôch, ktoré vizuálne prepájajú interiér s exteriérom a pevných plôch, ktoré sú  vzájomným pomerom prevedené v kombinácii svetelných reklám a obkladových materiálov vhodne komunikujúcich s okolitým prostredím (drevený obklad, kameň)

Vďaka svojej polohe sa toho nákupné centrum stáva automaticky aj centrom oddychu a v spojení s ostatnými športovými aktivitami, ktoré ponúka aj príjemným miestom na trávenie rodinných víkendov.