architektonicky ateliér

Mendelshon

autori projektu: Ing.arch. A Klimková; Ing.arch. M.Bosík;
miesto stavby: Bratislava - Podunajské Biskupice
špecifikácia: celková úžitková plocha 8874 m2

Cieľom architektonickej koncepcie bolo do málo hodnotného územia periférnejčasti Podunajských Biskupíc priniesť vyššiu architektonickú kvalitu, ktorá pomôže pozitívnym spôsobom dotvoriť uličnú líniu budúcej zástavby pozdĺž Kazanskej ulice. Na exponovanom nároží Kazanskej a Krajinskej ulice je navrhované umiestnenie hmotovo-priestorovej dominanty – 11 podlažného bytového domu s netradičnou architektúrou. Voľba jemných organických tvarov vychádza z potreby zmäkčiť drsné priemyselné prostredie. Sila architektonickej koncepcie je založená práve na princípe kontrastu „tvrdého“prostredia a „mäkkej“ architektúry navrhovaného bytového domu.

Kapacitné údaje: plocha riešeného územia 1454,20 m2; 
zastavaná plocha 793,20 m2; celková úžitková plocha 8874,60 m2;
úžitková plocha bytov 4323,30 m2; obostavaný priestor 28040,00 m3;
počet bytov 62; úžitková plocha obchody a služby 543,30 m2