architektonicky ateliér

Kino Lumiere

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. D.Ševela; Ing.arch. L.Vlasáková
hlavný inžinier projektu: Ing. Ľ.Agnet
miesto stavby: Bratislava - Staré mesto
špecifikácia: celková úžitková plocha 1800 m2
realizácia: 2009

Kino Lumiere, jeho postavenie v kinematografickom svete a pole pôsobnosti špecifikuje charakter a atmosféru priestorov. Preto aj projekt kompletnej rekonštrukcie priestorov kina a jeho technických častí navodzuje atmosféru filmového sveta so stvárnením v charakteristických črtách priestoru a používaných  foriem s prihliadnutím na pôvodné architektonické stvárnenie, ktoré ponecháva genius loci.

Samotným osvetlením vchodu sa stáva rekonštrukcia signifikantnou už z diaľky a tak dáva o sebe vedieť aj do okolia. Čo bolo i jedným z bodov zadania. Ponechaním pôvodnej travertínovej dlažby, obkladu a odstránením podhľadov dostali priestory svoju prirodzenú výšku a hĺbku. Čo umocňuje aj použitie čiernej farby na stropoch a priznanie vedení i spustených svetelných opto vláken, ktoré odejú do filmového šatu každého návštevníka. Kontrastom ku hlbokému stropu je stena s motívom diskov obopínajúca hlavné sály schádzajúc do podzemného podlažia. Táto má silný výrazový charakter a tak podčiarkuje priestor ako taký. Disky,ktoré lámu svetlo, reflektujú dianie okolo a umocňujú celý efekt. Samotné kinosály decentnou úpravou v pohltivej čiernej dovoľujú plnohodnotne pozorovať to, kôli čomu návštevník prišiel. Odlišujú sa iba farbou sedačiek a typom svietidla v jednotlivých sálach. Toto prináša osobitý charakter a ponecháva jedinečnosť každej sále samostatne. Doplnením niektorých prepojení vznikli rôzne odkladacie a prevádzkovo priestory. V riešení bolo zohľadnené nie len samotné premietanie, ale aj možnosť inštalácie menších výstav či  banketov v súčinnosti s činnosťou kina Lumiere