architektonicky ateliér

Green park Košice

autori projektu: Ing.arch. A. Klimková; Ing.arch. I. Lauko; Ing.arch. A. Tušan
miesto stavby: Košice
špecifikácia: ideová urbanisticko-architektonická súťaž

Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Lunik VII Košice II. Pozemok je obdĺžnikového tvaru, v súčasnosti je využívaný ako futbalový Štadión TJ Spoje. Koncepcia navrhovaného polyfunkčného centra vychádza z daností územia a má snahu v čo najväčšej miere využiť potenciály pozemku po urbanistickej, architektonickej a funkčnej stránke, pričom vytvára jasne definované mestotvorné prostredie, zabezpečuje rôznorodé premiešanie funkcií a poskytuje kvalitné obytné prostredie.

Forma objektu vychádza z racionálneho obdĺžnikového pôdorysu, do ktorého je vytvorený trojuholníkový zárez otvárajúci sa smerom do Bardejovskej ulice a ústiacej Michalovskej ulice. Geometria zárezu definuje verejný a zhromažďovací priestor vstupného námestia, ktorý voľne prechádza do interiérového foyer. Námestie predstavuje silný urbanistický prvok, ktorý
okrem dôstojného nástupu do centra môže slúžiť na rôzne športové akcie a kultúrne podujatia súvisiace s prevádzkou nákupno-zábavného a relaxačného centra.

Snaha dostať na pozemok čo najviac zelených plôch a vytvoriť kvalitné obytné prostredie je ďalším atribútom návrhu. Pre tento účel slúži strešný park situovaný na streche nákupno-zábavného a relaxačného centra, ktorý funguje ako vnútrobloková obytná zeleň pre obyvateľov bytových domov a poskytuje príjemné súkromie.