architektonicky ateliér

Kostol, fara a pastoračné centrum

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. L.Zábovská; Ing.arch. D.Ševela
hlavný inžinier projektu: Ing. Ľ.Agnet 
miesto stavby: Považská Bystrica – sídlisko Rozkvet
špecifikácia: celková úžitková plocha 1112 m2

Zo samotného názvu možno vyčítať , že ide o stavby so sakrálnym charakterom a objekty s podpornou a doplňujúcou činnosťou. Objekty budú vystavané hlavne k účelom zhromažďovania sa ľudí, ich krátkodobému i dlhodobému pobytu za účelom obohatenia duchovného života.

Objekt pastoračného centra s kostolom a farou je navrhovaný tak, aby rešpektoval a využil potenciál atraktívnej polohy v mestskej časti Rozkvet. Forma, tvar a výraz novonavrhovaných objektov je stvárnený súčasnými výrazovými prostriedkami s ohľadom na vysokú kvalitu využitia jednotlivých funkcií, ako aj ostatných faktorov ako je intimita, zeleň, náväznosť na okolie a prírodu.

Celý komplex je riešený ako z časti zapustený do terénu so zámerom podporiť prirodzenú dominantu pôvodnej kaplnky sv. Heleny. Časti strechy prislúchajúce fare a pastoračnému centru sú riešené ako zelené strechy, čo podporí začlenenie budovy do prostredia a zníži ekologický dopad stavby.