architektonicky ateliér

Lysá pod Makytov

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Mgr.art. J.Margen, Ing. Z.Pániková
lokalita: Lysá pod Makytou, okres Púchov
návrh: 2012

Projekt obce Lysá pod Makytou pozostáva najmä zo zmien a doplnenia pôvodného územného plánu a jeho následnej digitalizácie.