architektonicky ateliér

3 Byty

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. M.Bosík; Ing.arch. R.Sekula
miesto stavby: Považská Bystrica
špecifikácia: celková úžitková plocha 13 074 m2

Po analýze územia bol navrhnutý model optimálneho osadenia trojice objektov. Spôsob kopíruje šírku pozemku, vytvára pestré verejné medzipriestory. Nosnou ideou pri koncipovaní návrhu bolo dosiahnutie maximálnej miery pocitu súkromia v racionálnej schéme sekciového obytného domu. Špecifickým prejavom tejto idey sú mezonetové dvojdomy. Celkovú väčšinu bytov predstavujú konvenčnejšie dvojizbové a jednoizbové byty s polo - zapustenou loggiou, ktorá presvetľuje obytný priestor rohovým oknom. Priestor pre atypické riešenia dispozícií a pre byty s väčšími výmerami poskytujú strešné podlažia.

Základná vizuálna schéma je založená na trojici materiálov, ktoré sa obmieňajú na troch objektoch v rôznej miere zastúpenia. Hmota objektov je členená na dve horizontálne časti. Telo stavby - štrukturálna fasáda orientovaná v smere východ západ, strešná časť je riešená ako stereotomická hmota s perforáciou aj na bočných fasádach. Štrukturálnu časť fasády tvoria polozapustené loggie prestriedané horizontálnymi oknami, miestami spestrené šikmými bočnými stenami loggií a striedaním odzrkadlených podlaží. Strešná rímsa stereotomickej hmoty je prerušovaná vynechávaním hmoty pre účel terá sradených k strešným bytom.