architektonicky ateliér

RD Bratislava - Staré mesto

autori projektu: Ing.arch. I.Korec Csc, Ing.arch. I.Horáková, Ing.arch. P.Kručay
hlavný inžinier projektu: Ing. R.Rosina
miesto stavby: Bratislava - Staré mesto
špecifikácia: celková úžitková plocha 822 m2

Cieľom architektonickej koncepcie bolo doplniť a nenarušiť už jestvujúcu zástavbu rodinných domov na Vlčkovej ulici a okolí. Objekt aby sa začlenil do okolitej výstavby musel dodržať určité prvky architektúry ako sú kubistické tvary, plochú strechu, využitie svahovitosti terénu pre terasy či balkóny bytov a podobne.

Hlavný vstup do objektu je z ulice Vlčkovej na úrovni 1NP, ktorý je bezbariérový. Riešenie budovy je navrhnuté tak, aby umožňovalo pohyb osôb so zníženou schopnosťou pohybu v zmysle vyhlášky 530/2002Z.z. v rámci 1NP. Hlavný vstup sa napája na vertikálne jadro, z ktorého je na každom poschodí vstup do bytových jednotiek. Schodisko začína v 2PP a končí v ateliéry nad 2NP. 2PP je využité ako spoločný priestor pre bytové jednotky, je využitý na relax - fitness a saunu. 1PP - 2NP sú orientované 3 izbové byty a nad 2NP je ateliér s terasou. Dominantná časť bytu je orientovaná na východ s výhľadom na centrum Bratislavy. Realizácia stavby prebehla v roku 2009.