architektonicky ateliér

Bytový dom Štrkovec

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. M.Bosík
miesto stavby: Bratislava - Ružinov
špecifikácia: celková úžitková plocha 10 340 m2

Predmetná lokalita, na ktorej je uvažovaná zástavba polyfunkčného domu sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Ružinov, v časti Štrkovec. Lokalita je cenná množstvom zelene a bezprostredným vzhľadom k vodnej ploche štrkoviskového jazera.

Architektonická koncepcia navrhovaného objektu stavia na jednoduchých hmotovo - priestorových princípoch. Bytový dom s polyfunkciou má ambíciu vytvoriť esteticky i funkčne kultivované prostredie pre budúcich užívateľov. Práve blízkosť stromovej zelene inšpirovala k použitiu prírodných materiálov. Na fasádach je vo veľkej miere použitý prírodný drevený obklad.

Základné plošné údaje: zastavaná plocha 1900 m2;
úžitková plocha - domov dôchodcov 3592 m2;
úžitková plocha - bytový dom 4974 m2;
úžitková plocha - obchody, služby 460 m2;
úžitková plocha - parking domov dôchodcov 448 m2;
úžitková plocha - parking bytový dom 872 m2;
celková úžitková - parking spolu 1320 m2.