architektonicky ateliér

Rekreačné chaty 4x4

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. M.Bosík; Mgr.art. J.Margen
hlavný inžinier projektu: Ing. Ľ.Agnet
miesto stavby: Bratislava – Devín
špecifikácia: celková úžitková plocha 6 x 80 m2
fotografie: Jakub Muroň

Predmetná lokalita, na ktorej je uvažovaná stavba rekreačných chát sa nachádza v záhradkárskej oblasti v Bratislave, v mestskej časti Devín. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Pozemok je vo svahu, prístupný z hornej časti z nespevnenej komunikácie. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú drevené záhradné domčeky.

Riešené územie je prístupné z nespevnenej komunikácie v jeho hornej časti cez vstupnú rampu. Na riešenom území navrhujeme 6 objektov rekreačných chát. Rozmiestnenie objektov je navrhnuté okolo spevnenej komunikácie s ohľadom na prístup k objektom.

Na území sú umiestnené 2 typy objektov. Obidva typy majú stereotomický tvar kvádra s rovnakými rozmermi. Cieľom je pomocou jednoduchého tvaru a obkladového materiálu dreva docieliť vizuálnu jednoduchosť a previazanie na prírodné prostredie. Zároveň je kladený dôraz na moderný jednoduchý dizajn objektov. Chaty sú v závislosti od osadenia na parcele viac alebo menej zapustené v teréne. Na previazanie interiéru a exteriéru slúžia vačšie presklené plochy a terasy v úrovniach podlaží na teréne.

Dispozícia chát je jednoduchá s cieľom vytvoriť prostredie na komfortný pobyt. Hlavným priestorom obidvoch typov objektov je spojená obývačka s kuchyňou v prepojení s terasou v exteriéri objektu.