architektonicky ateliér

Polyfunkčný dom altus

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. R.Sekula; Ing.arch. D.Ševela 
miesto stavby: Banská Bystrica – Radvaň
špecifikácia: celková úžitková plocha 11 862 m2

Z hľadiska funkcie je navrhovaný objekt polyfunkčný s prevažne bytovou funkciu a funkciou občianskej vybavenosti, ktorá je situovaná v 1NP. Tvorí ju 6 univerzálnych priestorov s vlastným zázemím, ktoré by mali slúžiť na účely prevádzky obchodu a služieb. V objekte je tiež situovaná prevádzka administratívy, ktorá je situovaná na 2 až 4 NP. Takéto riešenie umožňuje situovať byty v úrovni s nižšou hladinou hluku.

Architektonická koncepcia je ďalej založená na dvoch nosných prvkoch domu – ako je možné čítať aj z názvu „ALTUS“, kde tento koncept je založený aj na náväznosti na súčasné okolie. Toto riešenie je podporené i materiálovo a farebne.  Snaží sa dosiahnuť sviežosť a zvýšiť atraktivitu nie len samotného návrhu. Z exteriéru je fasáda hladká, stena plynule nadväzuje na strechu. Ako materiál pre fasádu je navrhovaná biela a tmavosivá omietka, strecha bude plochá z časti so štrkovým posypom, z časti vegetačná. . Objekt má neutrálnu sivo-bielu farebnosť s minoritnými farebnými akcentami a jednoduchý kubusovitý tvar.

Z hlavnej hmoty sú vystúpené tzv. boxy – ktoré sú orientované s ohľadom na výhľady. V horizontálnej časti objektu na južnej strane fasáda otvorených loggii orientovaných do kľudovej časti. Okolie je zjemnené zeleňou, ktorá vpisuje osobitý charakter tak miestu ako i okoliu. Veľkosť okenných otvorov definujú najmä svetlotechnické požiadavky, kde ich umiestnenie bolo opätovne podnietené tak vnútorným členením ako i vonkajším výrazom objektu. Vstupy do objektu sú jasné a čitateľné, kladúce dôraz na mierku.