architektonicky ateliér

Leonardo

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. M.Lepej;Ing.arch. M.Bosík; Ing.arch. Š.Kviatkovský; Ing.arch. A.Tušan
HIP : Ing. Ľ.Agnet
miesto stavby: Trnava – centrum
špecifikácia: celková úžitková plocha 1195 m2

Víťazný súťažný návrh vo vyzvanej architektonickej súťaži v roku 2007, realizácia v roku 2012.

Riešené územie sa nachádza na Hollého ulici, priamo v historickom centre mesta Trnavy. Navrhovaný objekt bytového domu s polyfunkciou urbanisticky dopĺňa mestskú ulicu o ortogonálny nárožný blok, rešpektuje hmotovo, funkčne aj prevádzkovo požiadavky územného plánu a zadávacie podmienky. Návrh Rezidencie Leonardo sa snaží o posilnenie identity prostredia, dodanie novej architektonickej kvality použitím súčasných výrazových prostriedkov, pričom rešpektuje historické fakty.

Architektonická koncepcia je založená na dvoch tvárach domu – vonkajšej a vnútornej, podporenú aj materiálovo. Z exteriéru je fasáda hladká, stena plynule nadväzuje na strechu, do fasády sú vyrezané otvory pre loggie a terasy, kryté posuvným bezrámovým zasklením. Z hlavnej hmoty je vybraná časť impozantného nástupu – pre vstup na centrálnu piazzu. Piazza je zjemnená zeleňou, ktorá vchádza do domu ako koberec. Je tu paralela na stredoveké dvory a malé vnútorné námestia, ktoré vytvárali priestory polointímne a poloverejné.