architektonicky ateliér

SFU - Digitalizačné pracovisko

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Mgr.art. J.Margen; Ing.arch. L.Vlasáková
hlavný inžinier projektu: Ing. Ľ.Agnet
miesto stavby: Bratislava - Staré mesto
špecifikácia: celková úžitková plocha 740 m2
realizácia: 2012

Architektonické riešenie interiéru sa zakladá na vytvorení kvalitného a najmä humánneho pracovného prostredia, napriek čiastočne nevýhodnému umiestneniu v podzemných priestoroch. Výsledkom by mal byť objekt, ktorý zodpovedá zadaným požiadavkám a výrazom, veľkosťou a formou vytvára interiér zohľadňujúci priestorový rámec a funkčné požiadavky digitalizačného pracoviska a zároveň vytvára príjemné a inšpirujúce pracovné prostredie.

Hlavnou myšlienkou bolo organizovanie jednotlivých technických miestností vo forme samostatných uzavretých buniek, z ktorých každá spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu pracovného prostredia, sústredených okolo spoločného centrálneho priestoru, pripomínajúceho námestie. Namiesto fontány mu dominuje otvorený priestor slúžiaci ako spoločná denná miestnosť s barovým sedením, ktorá by mala byť ohniskom krátkodobého oddychu a vzájomného stretnutia zamestnancov.

Osobitý výraz a pôsobivé stvárnenie interiéru má za úlohu vytvoriť protipól neustále sa opakujúcim pracovným úkonom s vysokou mierou sústredenia, ktoré sú podmienkou špecifických pracovných úkonov.