architektonicky ateliér

Apartmány Hrabovo

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. M.Bosík; Ing.arch. M.Lepej; Ing.arch.I.Lauko;
miesto stavby: lyžiarske stredisko Malinô Brdo
špecifikácia: celková úžitková plocha 13 050 m2

Výstavba apartmánových domov v Hrabove na individuálnu rekreáciu, apartmánové byty ako aj na ubytovacie zariadenie s charakterom penziónu v prevedení modernej organickej architektúry a širokou ponukou kvalitných rekreačných služieb. Navrhované objekty sú zasadené do terénu s akceptovaním morfologických pomerov územia. Presné osadenie bude ešte korigované podľa jestvujúcej vysokej zelene, ktorá bude súčasťou architektúry svojou bezprostrednou vzájomnou polohou resp vzájomným prerastaním. Hlavným vizuálnym materiálom navrhovaných objektov bude drevo, sklo, pohľadový betón. Strechy budú využívané na terasy, resp. ako zelené strechy. Do apartmánových domov sa bude vstupovať zo spoločných priestorov.

Navrhovaný komplex bude plniť funkciu prechodného ubytovania, obchodnej a zábavno-spoločenskej vybavenosti doplnené o trvalé bývanie. V rámci súboru apartmánových domov sa nachádza 17 samostatných objektov, ktoré sú rozdelené do 5 rôznych typov, členených podľa spôsobu zasadenia do terénu, druhu príjazdu, orientácie vstupu voči príjazdovej komunikácii resp. funkčnej náplne.