architektonicky ateliér

Avidol

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. P.Rakšány; Ing.arch. P.Kručay;Ing.arch. M.Bosík; Ing.arch. D.Rakšány; Ing.arch. A.Tušan
miesto stavby: Bratislava - Ružinov
špecifikácia: celková úžitková plocha 12 700 m2

Architektonická koncepcia navrhovaných objektov prichádza s cieľom  priniesť do intenzívne sa rozvíjajúceho prostredia na okraji obytnej zóny Trnávky vyššiu architektonickú kvalitu a ponúknuť kultivované, dispozične prehľadné a príjemné prostredie pre budúcich užívateľov, nielen pre bývanie, ale aj pre oddych, prácu a voľnočasové aktivity.

Koncepcia vychádza z charakteru bytového domu s ohľadom na vysokú kvalitu bývania ako je intimita, dostatok zelene, parková úprava areálu, detské ihrisko a široká ponuka športovo-relaxačných aktivít.

Architektonické stvárnenie charakterizujú súčasné výrazové prostriedky, je s dôrazom na použitie prírodných materiálov - dreva a popínavej zelene. Drevené lamely v horizontálnom členení plnia funkciu nielen estetickú, ale aj tieniacu a akustickú. Zároveň slúžia ako podporná konštrukcia pre popínavú zeleň, čím vytvárajú súkromie a intimitu budúcich užívateľov.

Tvar pozemnku, v zmysle jeho optimálneho využitia, určuje hmotovú skladbu domu s výškovým ohraničením 9np. Hmotovo-priestorové riešenie bloku A vychádza z jednoduchej lineárnej hmoty, pričom je z dôvodu lepšieho preslnenia bytov dynamicky natočená v uhle 30 stupňov po jednotlivých sekciách. Bytovú funkciu objektov zdôrazňujú loggie a balkóny v horných mezonetových bytoch.