architektonicky ateliér

Vydrica - City flow

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. Š.Kviatkovsky; Ing.arch.A.Tušan
miesto stavby: Bratislava - Staré mesto
špecifikácia: architektonická súťaž

Bratislavské Podhradie čaká už roky na svoju novú podobu, na svoje znovuzrodenie. Je nepochybné, že revitalizácia Vydrice - jej nová tvár bude vytvárať genia loci Bratislavy. V roku 2006 bol schválený územný plán zóny Podhradie, ktorý zareguloval územie funkčne aj priestorovo.

Úlohou verejných súťaží vypísaných na revitalizáciu mestskej štvrte Vydrica v júli 2007 bolo nájsť vhodné architektonické riešenie mestských blokov V8 a V10. Zo sektoru Vydrica je riešený regulačný celok Vodná veža ako centrum a srdce celého riešeného územia. Názov súťažného návrhu je CITY FLOW – prúd, ktorý tečie mestom, vlieva sa do nového územia, prináša novú dynamiku a život do modernej pulzujúcej metropoly.