architektonicky ateliér

Visolaje

autori projektu: Ing.arch. P. Kručay; Mgr.art. J. Margen
lokalita: Visolaje, okres Púchov
návrh: 2010

Riešeným územím je katastrálne územie Visolaje ktorého plocha  je 964,7 ha. V detailnom riešení je riešeným územím zastavané územie obce, rozšírené o nevyhnutný záber nových plôch pre výstavbu rodinných domov, ďalej priemyselných parkov Visolaje Zámlynie, Visolaje Dolná Kráčina a Visolaje Za rakovcom.

Katastrálne územie je vymedzené nasledovne: Západnú, severnú a južnú hranicu katastra tvorí hranica s katastrom obce Beluša. Východnú hranicu katastra tvorí hranica s katastrami obcí Sverepec, Horný Lieskov, Dolný Lieskov, a obce Slopná. Územie obce má celkovú výmeru 9 647 408 m2. Riešené územie v rámci územnosprávnej organizácie patrí k sídlam vidieckeho významu v okrese Púchov v Trenčianskom kraji. Obec Visolaje leží v peknom prostredí vhodnom na bývanie. V súčasnosti má obec 904 obyvateľov. Celková rozloha obce je 9.647.408 m2.