architektonicky ateliér

Kučišdorfská dolina

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. R.Sekula
miesto stavby: Pezinok
špecifikácia: celková úžitková plocha 19 435 m2 

Pozemok s navrhovanými objektami rodinných domov je situovaný v malebnej prírode Kučišdorfskej doliny s výhľadom na Pezinok. Navrhovaná zástavba rešpektuje terénne danosti kopcovitého pozemku a architektonickým výrazom nenarúša genius locii okolitej prírody. Napriek tomu, že objekty pôsobia zdanlivo totožným dojmom, pootočenie niektorých z nich tak celú obytnú štruktúru rozohráva do príjemného kompozično-estetického celku. celková úžitková plocha 1620  m2