architektonicky ateliér

Nadstavba Miletičová

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. R. Navrátil
miesto stavby: Bratislava – Ružinov
špecifikácia: celková úžitková plocha 1195 m2

Hmotovo - priestorové riešenie tvorí kubusovitý objekt. Prvé podlažie nadstavby (5.NP) kopíruje pôdorysný tvar pôvodného objektu, je mierne zasadená a tvorí optickú dilatáciu od dalších dvoch podlaží, ktoré majú formu minimalistickej kubusovej architektúry. Tým nadstavba nie je vo vizuálnom konflikte s jestvujúcou pôdorysne dynamickou stavbou projektovanou prof. Belušom a zároveň ju nekopíruje, čím nepoškodzuje jej architektonický výzor.

Kapacitné údaje: celková plocha parcely cca _1285 m2;
zastavaná plocha _513,34 m2; celková úžitková plocha _1262,28 m2;
obostavaný priestor 1.NP+2.NP+3.NP 3281,90 m3