architektonicky ateliér

Čarda pod Devínom

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. V.Szabóová
miesto stavby: Bratislava – Devín
špecifikácia: celková úžitková plocha 550 m2

Pozemok s navrhovaným reštauračno-rekreačným objektom „Čárda“ je situovaný priamo pod hradom Devín. Návrh objektu sa snaží o posilnenie identity prostredia a podčiarkuje turistického ducha, prináša návštevníkom nové možnosti.

Základná koncepcia vychádza z charakteru bungalovu, ktorý svojim jednoduchým tvarom s použitím dreva a prírodných materiálov, nijak nenarúša charakter okolitého prostredia. Zaujímavým výrazovým prostriedkom sú otočné panely, ktoré interiéru umožnia v teplých mesiacoch splynúť s exteriérom. K objektu prislúcha množstvo ihrísk a plôch na voľnočasové športové a rekreačné využitie.