architektonicky ateliér

Polyfunkčný objekt East Coast

autori projektu: Ing.arch. A.Klimková; Bc. L.Spodniaková; Bc. D.Kolenkáš
miesto stavby: Štúrovo
špecifikácia: celková úžitková plocha 15 000 m2

Riešené územie sa nachádza pri Sobieskeho ulici v časti východné nábrežie v Štúrove. Koncepcia navrhovaného polyfunkčného domu vychádza z daností územia a má snahu v čo najväčšej miere využiť potenciály pozemku po urbanistickej, architektonickej a funkčnej stránke, pričom vytvára jasne definované mestotvorné prostredie a zároveň poskytuje kvalitné obytné prostredie.

Navrhovaná forma objektu vychádza z racionálneho obdĺžnikového pôdorysu, ktorý takmer kopíruje parcelu v zmysle jej maximálneho využitia. Z plnej hmoty kubusu je vyrezaná vnútorná časť, pričom vzniká átrium, zelený dvor pre relax obyvateľov domu. Proporcia átria umožňuje vytvorenie intímnejšieho súkromného priestoru, dobré preslnenie bytov, ktoré je podporené z južnej strany znížením časti hmoty na 3.NP. Okrem lepšieho preslnenia celého vnútrobloku budú zabezpečené aj lepšie výhľady horných bytov na dominantnú stranu k Bazilike. Celkovo je dom 4-podlažný s čiastočným 5-tym nadzemným podlažím, kde sa nachádzajú luxusnejšie a väčšie byty. Byty rôznych skladieb od 1 po 5-izbové sa nachádzajú na 1. až 5.NP, v parteri na 1.NP sú umiestnené komerčné priestory pre obchody a služby so zázemím prístupné z ulice aj z vnútornej pasáže.

Snaha dostať na pozemok čo najviac zelených plôch a vytvoriť kvalitné obytné prostredie je ďalším atribútom návrhu. Pre tento účel slúži malý strešný park situovaný na streche obchodov, ktorý funguje ako vnútrobloková obytná zeleň pre obyvateľov bytových domov a poskytuje príjemné súkromie a takisto zeleň na rozľahlých terasách horných bytov. V parteri pred obchodmi bude vysadená stromová alej.