architektonicky ateliér

Polyfunkčný dom Mondom

autori projektu: Ing.arch. P.Kručay; Ing.arch. A.Klimková; Ing.arch. R.Sekula
miesto stavby: Bratislava - Petržalka
špecifikácia: celková úžitková plocha 5 694 m2

Návrh urbanistického a architektonického riešenia ťaží z vizuálne frekventovanej polohy na nultom okruhu a vychádza z predpokladu zmeny významu lokality podmienej plánovanou výstavbou cesty „South City“. Jednoduchá štvorpodlažná hmota objektu nesie vo výreze na najvyššom podlaží expresívne tvarovaný prezentačný objekt fy. Osadenie objektu je navrhnuté s ohľadom na potrebu vyviazať už definovanú stavebnú čiaru existujúcimi objektami pozdĺž Panónskej cesty. Z Jasovskej ulice je objekt napojený na verejnú komunikáciu rampami sprístupňujúcimi prejazdnú polozapustenú garáž. Hlavné vstupy do objektu sú orientované od Jasovskej ulice cez odsadený parter s terasou. Do pásu nízkej a vysokej zelene sú vyvedené požiarne únikové  cesty, prostredníctvom ktorých je možné preorientovať vstupy aj na južnú stranu od Panónskej cesty, prípade postupnej zmeny charakteru tejto komunikácie na uličný priestor.

Mondom bol navrhovaný ako polyfunkčný objekt administratívy, obchodu a služieb viažúcich sa na stavebníctvo, bytovú kultúru a architektúru.